Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

12-03-2020

LLO Aalborg: Ændringer i åbningstiderne

Som konsekvens af regeringens udmeldinger og anbefalinger på onsdagens pressemøde, har vi i LLO Aalborg besluttet, at vi lukker for personlig henvendelse på kontoret, indtil videre resten af marts måned. Dette sker af hensyn til de frivillige der bemander åbningstiden og fordi at vi også ønsker at bakke op om, at spredning af smitte begrænses.

Indtil videre vil vi holde telefonerne åbne i de sædvanlige åbningstider tirsdag 10-12 og torsdag 14-16, men vi er ikke sikre på, at vi kan have fuld bemanding på telefonerne. Vi opfordrer derfor til at man kun ringer med akutte problemer.

Alle igangværende sager vil blive behandlet, så du skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for dig.

Vi kan stadig kontaktes på mail info@lloaalborg.dk, men der kan være længere svartider end normalt.

Alle ændringer vil bliver meddelt her på hjemmesiden og på vores facebookside

Læs mere…
12-03-2020

LLO Nykøbing Falster - ingen personlige henvendelser

Bestyrelsen i LLO Nykøbing F. har grundet omstændighederne besluttet, at personlig henvendelse i afdelingen ikke er mulig indtil tidligst 14 april. Vi har åbent på telefonen tirsdag og onsdag 10-12 og torsdag 16-18, hvor vi på bedste måde vil servicere jer.

info@llonykoebingf.dk svares som normalt.

 

Venligst

Bestyrelsen i Nykøbing afdeling

Læs mere…
12-03-2020

Landssekretariatet har ændret telefontider pga. coronavirus

På opfordring fra myndighederne har LLO's landssekretariat sendt sine medarbejdere hjem.

Det betyder, at det frem til 13. april ikke vil være muligt at møde op på Landssekretariatet.

Vi holder telefonerne åbne, men i et begrænset tidsrum:

  • Mandag og fredag er telefonerne lukket
  • Tirsdag, onsdag og torsdag kan vi kontaktes telefonisk  fra 10-13.

Vi kan fortsat kontaktes via mail: llo@llo.dk, men vi beder om forståelse for, at svartiden kan være længere end ellers.

Hvad skal du gøre, hvis du har et fraflytningssyn eller udlejer vil have adgang?
 
Hvis du har planlagt et fraflytningssyn eller udlejer ønsker at få adgang til dit lejemål, bør du kontakte udlejer og lave en konkret aftale om hvad I skal gøre.
Hvis du fx er syg eller i den særligt sårbare gruppe, men har et fraflytningssyn, kan du give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, modtage fraflytningsrapport osv.
Du kan læse mere om fraflytningsreglerne i LLO’s guide om fraflytning eller vores guide specifikt om lejerelaterede områder og coronaproblematikken.
 

 

Med venlig hilsen

Landssekretariatet

Læs mere…
11-03-2020

SERVICEKONTORET - TAGE-HANSENS GADE I AARHUS - Telefoner er åbne, men lukket for personlig henvendelser

Servicekontoret i Aarhus er fysisk lukket ned.

Efter opfordring fra myndighederne torsdag har vi besluttet, at fastholde lukningen af Servicecenteret, således at vores medarbejdere og frivillige frem til 13. april vil arbejde hjemmefra.

Vores primære fokus i de kommende uger vil derfor være, at kunne hjælpe medlemmer med akutte problemer, fortsætte igangværende sagsbehandling og overholde svarfrister m.v. 

  • Alle igangværende sager vil  fortsat blive behandlet, så man skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for et medlem.  
  • Men vi henstiller til,  at alle hjælper med at begrænse spørgsmål og henvendelser til meget akutte problemer således, at man ikke blokerer for andres nødvendige og akutte rådgivning.


Vores telefoner vil holde åbent mandag, tirsdag og onsdag ml 13-16, men med nedsat bemanding - hvorfor der må forventes længere ventetider.

Der kan ringes på: 33 86 09 20

Mailes på: info@servicekontoret@llo.dk

Vi håber på jeres forståelse og lover at vende tilbage med yderligere information - herunder om hvornår vi forventer at kunne åbne igen - så hurtigt som det er muligt.

Med venlig hilsen
Servicekontoret Aarhus
LLO - Lejernes Landsorganisation

Læs mere…
09-03-2020

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder i første halvår af 2020, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. 6. marts 2020, at man ikke afholder arrangementer med flere end 1.000 deltagere.
For arrangementer med færre end 1.000 deltagere, anbefaler styrelsen, at det konkret vurderes, om arrangementet bør gennemføres . Hvis arrangementet gennemføres anbefales det:

- At man ikke deltager, hvis man er særligt udsat pga. alder, immunforsvar eller lignende
- At der informeres grundigt om smitterisiko
- At håndsprit og vådservietter gøres tilgængelige
- At der laves afstand mellem siddeplader
- At fysisk kontakt undgås
- At der udvises hosteetikette

Læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling her:
https://politi.dk/-/media/mediefiler/billeder/artikel-b-3000px-x-h-2000px/kriseinformation/corona/plakat-forebyg-smitte-som-arrangoer.png?la=da&hash=3E243018454E93D3FA8E8B21635C059580E6FD00

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anbefaler LLO Hovedstaden, at man ikke afholder fysiske beboermøder i første halvår 2020.

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.
For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2020 fastsættes til 352 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 29,33 kr.
pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader.
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.
Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020
Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af større møder
pga. risikoren for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen,
der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde
denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen. Når det igen er muligt,
vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes.


Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 352 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fulmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________

Læs mere…
04-03-2020

LLO Hovedstaden åbner mødekontor i Slagelse, torsdag den 19. marts kl. 15

Hvis du ønsker at aflevere papirer til LLO eller få åbnet en sag om et problem med din bolig, kan du møde en repræsentant for LLO på kontoret.

Du kan ikke få rådgivning på kontoret i Slagelse, men du kan møde en repræsentant for LLO, der kan tage mod dine papirer og som kan fortælle dig, hvordan en sag forløber i LLO.

Hvis du overvejer et medlemskab af LLO, kan du også besøge kontoret og høre mere om, hvad du kan få ud af et medlemskab og hvad det koster. Du kan også få hjælp til indmeldelse.

Hvis du ønsker rådgivning, skal du ringe på 33 11 30 75 eller sende en mail til info@lloh.dk

Kontoret finder du på det gamle Posthus i Slagelse, som ligger lige ved siden af Slagelse station. Adressen er Sdr. Stationsvej 26, 2. sal. Der er elevator og ingen problemer med adgang, hvis du er bevægelseshindret.

Der er åbent hver torsdag fra 15-17, undtagen på helligdage.

Læs mere…
02-03-2020

Nu bliver det nemmere at bygge mindre boliger i København

Borgerrepræsentationen i København har vedtaget ny kommuneplan, der gør det lettere at bygge flere mindre boliger. 

LLO har i årevis kritiseret de rigide regler der var omkring 95 kvm. reglen, om at 75% af nyopførte boliger i København i gennemsnit skulle være 95 kvm.

Denne regel opblødes nu, så der igen kan opføres mindre familieboliger i København.

Læs mere her

 

Læs mere…
07-02-2020

LLO opfordrer Forbrugerombudsmanden til at gå ind i sag om ågerpriser hos digitale lejerrådgivningstjenester

Til

Forbrugerombudsmanden                                                                                                           D. 7. februar 2020
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Sendt pr. e-mail til

forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk

 

Som landsformand for Lejernes Landsorganisation i Danmark (LLO) skal jeg hermed opfordre Forbrugerombudsmanden til at undersøge lovligheden af forretningsbetingelserne hos flere digitale rådgivere, der fokuserer på lejeretlig rådgivning, henvendt til forbrugere.

Vi oplever i LLO, at digitale udbydere ønsker at hjælpe lejerne i Danmark med at føre sager om huslejens lovlighed imod deres udlejere. Dette er en god udvikling, ligesom det er velkomment, at der er flere forskellige udbydere, som lejerne kan vælge imellem. Udviklingen er blandt andet beskrevet i Politiken d. 11. august 2019 i artiklen ”Danske udlejere snyder udlændinge”.

Vi har dog en klar betænkelighed med den forretningsmodel, der benyttes af flere af udbyderne, da betalingen udgør en procentdel af det opnåede resultat (eksempelvis 30-50% af en huslejenedsættelse). Dette er efter vores opfattelse i strid med bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning § 3, stk. 4 at indgå sådanne aftaler (gengivet nedenfor):

”Stk. 4. En rådgiver må ikke indgå en rådgivningsaftale, hvor prisen for rådgivningen udgør en andel af det udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagen.”

Konkret taler vi om siderne fra ”Digura.dk”, ”rentguide.dk”, ”renthero.dk” og ”fairhusleje.dk” (sidstnævnte har dog en timebetaling på 2.375 kr. der dog maksimalt kan udgøre 25% af det tilkendte for huslejenævnssager og 50% for boligretssager.)

Endvidere er der flere meget restriktive vilkår i flere af rådgiveraftalerne, herunder:

  • At virksomheden har ret til at indgå forlig, hæve sagen eller anke sagen på kundens vegne.
  • At rådgiveraftalen ofte er uopsigelig (for kunden, ikke for den erhvervsdrivende).
  • Al lejer under sagen får forbud imod at kontakte udlejer.
  • Og så er der generelt store ansvarsfraskrivelser for virksomheden.

 

Aftalerne findes her:

https://digura.dk/forretningsbetingelser/

https://www.rentguide.dk/da/aftalekontrakt/

https://renthero.dk/

https://fairhusleje.dk/forretningsbetingelser/

 

Da der er tale om at flere forskellige virksomheder er bygget op om den (for os at se) retsstridige betingelser/forretningskoncept, vil vi opfordre Forbrugerombudsmanden til at gå ind i sagen.

De forbrugere, som ender med at indgå aftale med disse firmaer, risikerer derfor at betale et honorar, som står i åbenbart misforhold til den modtagne ydelse, oftest uden at vide det.

For LLO er det afgørende at lejerne ikke bliver snydt; hverken af udlejer eller af dem der varetager deres interesser.

 

Med venlig hilsen

Lejernes Landsorganisation i Danmark

Helene Toxværd

Landsformand

Læs mere…
06-02-2020

Ny dom fra Vestre Landsret fastslår, at udlejer ikke ensidigt kan nedsætte lejen, som også påpeget af LLO

I en netop optrykt dom fra Vestre Landsret tager retten stilling til om en udlejer ensidigt kan nedsætte lejen med den virkning, at lejeren ikke kan få lejen yderligere nedsat. I dommen kommer Landsretten frem til, at det kan man ikke og at lejen skal bedømmes ud fra den aftalte leje.

Dommen stemmer overens med LLO's tidligere rådgivning om Kerebys frivillige nedsættelse af lejen, hvor det stadig er rådet at være varsom med at acceptere lejenedsættelsen før du har fået selve lejen bedømt af os.

Dommen er trykt som U.2020.436V og T:BB 2020.47V

Se vores tidligere pressemeddelelse om spørgsmålet.

Læs mere…
31-01-2020

Udlejerne piber – det har vi hørt før!

Udlejerorganisationen Ejendom Danmark jublede, da blackstone-forhandlingerne brød sammen i onsdags. Nu piber de tilsvarende højt. Indgrebet bliver kaldt ”en katastrofe”, men det er ikke første gang Udlejerne har sagt at enden er nær:

I 1996 ville man sætte en beløbsgrænse på 5,2-huslejens stigning. Dengang sagde udlejerne at det ”vil betyde et ophør eller en meget betydelig reduktion i antallet af mere omfattende moderniseringer ved genudlejning".

I stedet blev flere og flere boliger moderniseret efter paragraffen.

I 2014, da der første gang kom energikrav ved 5,2-forbedringer, sagde udlejerne at ”den løbende modernisering af private udlejningsboliger reduceres eller sættes i stå”.

I stedet blev flere og flere boliger moderniseret efter paragraffen, med tårnhøje huslejer til følge.

 

Derfor skal EjendomDanmarks dommedagsudmeldinger altid tages med indtil flere kilo salt.

Flere partier har været klar til at sige, at de gerne ville være med i aftalen, men undlod fordi spekulationsstoppet ville ramme andelshaverne.

Dette er rent vrøvl.

Spekulationsstoppet gælder nemlig slet ikke for andelsboliger, hvilket bl.a. Finanstilsynet har anerkendt.

Læs mere i LLO’s artikel til Altinget: https://www.altinget.dk/by/artikel/llo-udlejernes-kritik-af-aendringer-i-boligreguleringsloven-er-overdrevet

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser