Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

01-11-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens november 2016

Nyhedsbrev fra LLO Horsens afdeling, november 2016

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner.

 
Læs mere…
01-11-2016

Vigtigheden af 10 års vedligeholdelsesplan

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Trafik- og Byggestyrelsen færdiggjort deres undersøgelse af, hvorfor en altan i Nykøbing Falster styrtede ned 31. juli 2016.

Fejlen lå i gennemtærring af alternens jernbefæstninger. Ikke i selve altanen, men hvor de var fastgjorte i husmuren. Konklusionen er, at det var nærmest umuligt at se med det blotte øje. Men hvis der havde været en 10 årig obligatorisk vedligeholdelsesplan af ejendommen, kunne der bl.a. have været holdt opsyn med konstruktionen.

LLO kan endnu engang kun anbefale, at der udføres obligatoriske 10 årige vedligeholdelsesplaner. En plan, der kan hjælpe udlejer med hvilke dele af en ejendom, der skal vedligeholdes hvornår og som kan være medhjælpende til at opdage skjulte fejl og mangler.  

Link til rapporten: Altankollaps

Læs mere…
29-10-2016

LLO Aarhus anmelder danske lejere for bedrageri og overtrædelse af persondataloven

Oktober 2016 / pressemeddelelse

DET ER EN MEGET ALVORLIG SAG, AT EN SERVICEUDBYDER OG DATABEHANDLER IKKE TILBAGELEVERE MEDLEMSOPLYSNINGER VED AFTALEOPHØR, OG SAMTIDIG SYSTEMATISK ANVENDER MEDLEMMERS BETALINGSOPLYSNINGER TIL AT HÆVE PENGE PÅ MEDLEMMERNES KONTI.

Lejernes landsorganisation Aarhus har politianmeldt Danske Lejere for at overtræde persondataloven, ved at misbruge og anvende   medlemskartoteker og LLO medlemmers betalingsoplysninger.

LLO Aarhus indgik i 2013 aftale med en ekstern serviceudbyder om at denne skulle forestå medlemsopkrævning og sagsbehandling for afdelingen. Aftalen var opsagt til udløbet pr. 31.12.2015, hvorefter denne serviceudbyder ændre navn og nu kalder sig (Danske Lejere).

Efter aftalens ophør blev ingen sager overleveret - alene ufuldstændige og misledende medlemslister blev sendt efter gentagne anmodninger og sanktioner fra  Landsorganisationen.

Siden samarbejdets ophør har Danske Lejere nægtet at frigive betalingsoplysninger på LLO Aarhus’ medlemmer.
LLO Aarhus har kæmpet for at få den tidligere serviceudbyder til at tilbagelevere hvad der er LLO Aarhus’ retmæssige ejendom.

Der er efter LLO Aarhus´ mening sket en forsætlig vildledning af LLO’s medlemmer, eftersom den tidligere serviceudbyder Nu (Danske Lejere) ikke længere har en serviceaftale med LLO Aarhus, og derfor for længst burde have frigivet alle medlemsoplysninger og slettet medlemmernes betalingsoplysninger fra deres systemer.

Den tidligere serviceudbyder, fortsætter ufortrødent med at trække penge på LLO Aarhus medlemmernes konti, via PBS og udsende girokort, trods LLO Aarhus’ gentagne forsøg på at standse denne ulovlige færden.

Danske Lejere har ikke blot  beholdt men også anvendt  medlemskartoteker og medlemmers betalingsoplysninger, og på denne baggrund efter LLO Aarhus´ overbevisning har  begået bedrageri overfor LLO Aarhus medlemmer, idet  de med en betydelig økonomisk vinding for øje  har anvendt disse oplysninger for egen  virksomhed der intet har med LLO Aarhus  og deres medlemmer at gøre.

Det er med baggrund i ovenstående, at LLO Aarhus på vegne af medlemmerne i dag udsender denne pressemeddelelse i forbindelse med politianmeldelsen af Danske Lejere.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Nini Kristensen, Bestyrelsesformand LLO Aarhus

Mail: bestyrelse@lloaarhus.dk

 

 

 

Læs mere…
06-10-2016

Er regeringens boligudspil fair?

Regeringens udmeldinger for boligudspillet behandler alt overvejende skatterabatten til boligejerne. De fremtidige vilkår for de 40 procent af vælgerne, der lejer deres bolig er blot beskrevet i et appendiks til forslaget. Opbremsningen i grundskylden vil nedsætte huslejen - også på lejeområdet - men fra 2021 og frem vil den skatterabat som sikrer lejerne gradvist aftrappes.

Tryghed på lejeområdet?

Lejerne efterlyser, at trygheden på lejeområdet gives gennem en fastholdelse af huslejereguleringen. LLO arbejder hårdt for, at de garantier om bevaring af huslejereguleringen, som de fleste af Folketingets partier har givet LLO, også bliver indfriet ved de kommende lejelovsforhandlinger.

Huslejereguleringen gælder dog ikke for ejendomme bygget efter 1991. Her gælder markedslejen og den gives der ingen rabat. De 60.000 lejere, der bor i disse boliger med markedsleje savner en klar udmelding fra politikerne, der sikrer dem fremtidig tryghed i huslejen. Desuden er en lang række boligtilskudsordninger skåret kraftigt ned af regeringen, hvilket sammen med kontanthjælpsloftet nu sætter mange familier i en (bolig)økonomisk knibe.

 

Regeringen har lovet tryghed for boligejerne, men LLO savner klare udmeldinger, garantier og handling på lejeområdet.

Læs mere…
15-09-2016

LLO afdeling tilbage i Esbjerg

LLO oprettede ved en ekstraordinær generalforsamlig d. 5 september Lejerforening for Esbjerg og Omegn LLO. 

Med Marianne Petersen på formandsposten og dermed i spidsen for en ny bestyrelse, kan LLO igen tilbyde vores medlemmer juridisk rådgivning og medlemservice i Esbjerg og omegn. LLO Esbjerg kan kontaktes på mail: info@lloesbjerg.dk eller via vores hjemmeside: LLO/Esbjerg

 

Hilsen Landssekretariatet.

Læs mere…
13-09-2016

140 nye medlemmer til LLO Herning

140 nye medlemmer er tilgået LLO Herning

Næstformand i LLO og bestyrelsesmedlem i LLO Herning, Lars Dohn, har aldrig oplevet en så markant medlemsfremgang som lige nu.

Tilgangen kommer fra lejere i to store privat udlejede afdelinger, hvor udlejerne ønsker at hæve huslejen markant.

Ud over truslen om en stor lejeforhøjelse har flere beboere gennem LLO Herning opdaget, at de er blevet opkrævet ulovlige gebyrer og dermed har mange penge til gode.

Nu er LLO Herning på sagen, og da en af lejerne har engageret beboerne, som gennem en kollektiv indmeldelse opstarter en beboerrepræsentation, vil samtlige lejere fremover være medlemmer af LLO. 

Læs mere…
09-09-2016

Nyt fra LLO Djursland

LLO Djursland gør opmærksom på, at medlemmer til stadighed tilsendes opkrævninger og trækkes i kontingent på PBS aftaler, som ikke er LLO Djurslands men fra foreningen Danske Lejere, Lejernes NMS Kontingentindbetaling. Derfor opfordre vi vores medlemmer, til at tjekke betalingen for deres medlemskab.

Hvis der står Lejernes NMS, kontingentindbetaling Nørre alle eller Danske Lejere bør du IKKE betale opkrævningen og i stedet opsige din PBS aftale. For at være sikker på, at medlemskab af LLO Djursland er korrekt skal der stå Tage Hansens-Gade 27, Århus som afsender. Så er I sikre på, at jeres medlemskab er i orden og I kan modtage rådgivning i en evt. sag.

 

Læs mere…
05-09-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens

Nyhedsbrev fra LLO Horsens, september 2016

Læs mere…
31-08-2016

Energisparepakken, paradoksproblemet og mytedannelser

Lejernes Landsorganisation (LLO) og Ejendomsforeningen Danmark (ED) er generelt uenige om mange boligrelaterede spørgsmål og problematikker, samt i hvilken retning vi lovgivningsmæssigt bør bevæge os. Dette er dog langt fra et paradoks, idet vi repræsenterer hhv. Lejere og udlejerne, som helt grundlæggende har meget modsatrettede behov i relation til lejeboligmarkedet.

Men vi er ikke kun uenige. I LLO er vi faktisk enige med John Frederiksen, Direktør i ED, i, at Energisparepakken ikke virker. Det kan vi konstatere, da meget få udlejere har brugt de muligheder, Folketinget har givet dem. Vi er også enige i, at bestemmelserne er bøvlede og virker mod hensigten pga. uklarheder.

Men her hører enigheden op

John Frederiksen taler om det såkaldte paradoksproblem link. Det er et begreb, det er lykkedes Ejendomsforeningen Danmark at få alle til at tale om, ved at gentage det i en uendelighed. Men det gør ikke en påstand til en sandhed, at man gentager noget igen og igen, kun til en myte, som så til gengæld fejres af de troende. Det er ren demagogi.

Vi i LLO har adskillige gange udfordret ED, til at dokumentere påstanden om, at det er udlejer, der betaler og lejer der nyder energiforbedringer. Disse opfordringer er blevet mødt med tavshed, eller med at det jo i sin tid var Concito, der lancerede begrebet.

Men dokumentation, bare et lille regnestykke, eller et eksempel fra virkeligheden er helt udeblevet. Heller ikke i LLO’s daglige drift er vi nogensinde stødt på projekter, hvor udlejer såede og lejer høstede. Tværtimod.

Almindelige energibesparelsesarbejder

De mest almindelige energibesparelser er for eksempel:

• Udskiftning af vinduer fra forsatsvinduer til termovinduer: Her er der stik- og hugfast retspraksis for at 2/3 af investeringen – alt inkl., selv byggelånsrenter og et honorar til udlejer for at forestå forbedringen – danner grundlag for en lejeforhøjelse på p.t. ca. 7 %. Resten af investeringen må trækkes på ejendommens vedligeholdelseskonti. Hvor meget lejer sparer på varmen er udlejer uvedkommende, men jeg kan fortælle, at den typiske varmebesparelse på at skifte fra forsats- til termovinduer er ca. 20-40 kr. pr. kvm. pr. år – mens huslejestigningen er ca. 100 kr. pr. kvm. pr. år.

• Isolering af klimaskærm: Praksis er, at 100% af investeringen til isolering trækker p.t. 7% i lejeforhøjelse.

• Forbedring af centralvarmeanlæg: Energisparepakken bestemmer, at udlejer kan få forrentet vedligeholdelse (som er betalt af lejerne på forhånd), hvis lejer sparer på varmen tilsvarende. Her er der tale om en højere forrentning end 7% fordi udlejer også får afkast af den lejerbetalte vedligeholdelse ud over forbedringsudgiften.

Udlejer har større afkast ved at modernisere

I LLO har vi en formodning om, at grunden til de manglende energirenoveringer ligger et helt andet sted end i en dårlig energilovgivning, nemlig i, at har man som udlejer likvid kapital, så får man et større afkast ved at modernisere enkelte boliger efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. end ved at lave energiforbedringer. Og når vi taler København, så er lejen efterhånden så høj – blandt andet pga. BRL. § 5, stk. 2, at man simpelthen vil få udlejningsproblemer, hvis man lægger energirenoveringer oven i den høje leje for de moderniserede boliger. Altså er indtægten usikker.

Vi vil derfor gerne præsentere et alternativt paradoks, nemlig at det er lejerne der betaler varmeregningen, mens det suverænt er udlejerne, der bestemmer hvor høj den skal være!

Læs mere…
26-08-2016

Hans Andersen, formand for LLO Vestsjælland, ny suppleant i Huslejenævnet i Sorø Kommune

Sorø Kommune har et Huslejenævn, der arbejder med tvister i private lejemål.

For perioden 2014 til og med 2017 har byrådet efter indstilling fra LLO godkendt Svend Erik Pedersen som lejerrepræsentant for Huslejenævnet. Poul-Erik Jensen er godkendt som suppleant.

Men Svend Erik Pedersen har meddelt, at han ønsker at trække sig som medlem af Huslejenævnet.

Det bliver derfor frem til 2017 sådan, at Hans Andersen, formand for LLO Vestsjælland, bliver ny suppleant i nævnet, mens Poul-Erik Jensen bliver ny lejerrepræsentant.

Citeret fra Sjællandske 26. august 2016 Sektion 1.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser