Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-12-2023l

LLOH søger jurastuderende

Spændende og udviklende studenterjobs for jurastuderende                        

   - Brug din viden og kom ud af studiet med erfaring i juridisk rådgivning

Er du interesseret i formueretten, herunder især aftaleretten og de grundlæggende obligationsretlige principper?
Kunne du tænke dig at arbejde med juridisk rådgivning, hvor du får lov at arbejde selvstændigt -men i et godt og livligt team med 6 andre, dygtige jurastuderende, som er en vigtig del af medlemsrådgivningen.

Så søg stilling som stud.jur. hos LLO Hovedstaden, som er en organisation, der både arbejder for lejernes rettigheder gennem rådgivning og politisk  interessevaretagelse.

Arbejdsopgaver som stud.jur.

Stilling som stud.jur. hos LLOH er speciel i den forstand, at du får lov at arbejde selvstændigt. I begyndelsen af ansættelsen vil du komme til at rådgive vores medlemmer telefonisk.
Du vil ligeledes få ansvaret for en mindre sagsportefølje og fører sagerne i huslejenævnet.

Når du er klar, vil du også rådgive personligt, hvor vores medlemmer booker et møde for at tale med dig.

Det er ikke et krav, at du har kendskab til lejeretten, da alle får samme oplæringskursus ved ansættelse.

Dine kvalifikationer

  • Har bestået 1. år af bacheloren med mindst ét år tilbage af uddannelsen
  • Du skal kunne formidle og forklare juraen både mundtligt og skriftligt for personer, der ikke taler om denunciation og den positive opfyldningsinteresse til hverdag
  • Du er tålmodig og god til at lytte
  • Du har naturlig flair for aftaleretten

Hvad kan vi tilbyde

  • Ansættelse pr. 1.2.2024
  • En afslappet arbejdsplads, hvor der er åben-dør-politik, så alle kan sparre med hinanden i de forskellige sager
  • God løn i henhold til overenskomst med HK
  • En arbejdsuge på ca. 12-15 timer
  • Fleksibilitet under eksaminerne

Kort sagt kommer du til at kunne forskellen på indvendig og udvendig vedligeholdelse i søvne, men du skal også være forberedt på spørgsmål, du ikke kan kende svaret på på forhånd. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig efter at undersøge det og løse den lejeretlige konflikt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til juridisk chef, Katrine Sparrewath på telefon 33 11 30 75. Send din ansøgning til: dih@lloh.dk  senest d.10.1.2024. Vi holder samtaler løbende.

Læs mere…
06-12-2023l

LLO holder julelukket

LLO´s Servicekontor i Aarhus holder juleferielukket fra fredag den 22.12.2023 og til onsdag den 3.01.2024 - begge dage inklusiv.

LLO`s Landssekretariat holder juleferielukket fra torsdag den 21.12.2023 og til onsdag den 3.01.2024 - begge dage inklusiv.

Vi ønsker alle en god jul og et rigtigt godt nytår.

 

Læs mere…
05-12-2023l

Småsagsgrænsen hæves!

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

Det er et stort problem for retssikkerheden og rammer socialt skævt - også for lejerne - at småsagsgrænsen hæves.

Ordet "småsager" bruges om en særlig type retssager.

De føres som udgangspunkt føres uden advokat, men at retten i stedet hjælper med at forberede sagen.

I dag behandles sager på krav under 50.000 kr. som udgangspunkt på denne måde. Folketinget foreslår at sætte denne grænse op til 100.000 kr.

Danske Advokaters formand Jesper Rothe udtalte:

"Jeg er meget ked af, at beløbsgrænsen i de såkaldte småsager hæves til 100.000 kr. Det er mange penge for de fleste mennesker, og det vil ramme socialt skævt og i praksis betyde, at langt flere vil stå helt uden advokathjælp i denne type sager”.

Det rammer hovedet på sømmet.

Din modpart kan nemlig sagtens møde med advokat alligevel. Det er ikke forbudt.

Forsikringsselskaber dækker typisk kun en (lille) del af omkostningerne for småsager.

Særligt i lejeretten kan dette blive en udfordring: Fx skal parterne slås om en fraflytningsregning på mindst 100.000 kr. før der kommer advokater på sagen - som udgangspunkt.

Som lejer kan du derfor risikere, at din udlejer alligvel møder med advokat, men din forsikring dækker ikke - eller næsten ikke - dine omkostninger, derfor må du møde som lægmand.

Selvom retten kan hjælpe i processen, så bliver det aldrig en fair kamp.

Endeligt kan man spørge, om det ikke skyldes inflation, at beløbsgrænsen hæves. Her er svaret nej.

Småsagsprocessen blev indført pr. 1.1.2008 med grænsen på 50.000. Regulerer man beløbet med nettoprisindekset, så stiger det til 67.216 kr. (pr. oktober 2023) Ikke 100.000 kr.

Justitsministeriet anslår at hævelsen af grænsen vil medføre en potentiel besparelse på 6,9 mio. kr. om året. Domstolene får et samlet bevillingsløft på mere end 200 mio. om året.

Link til aftale om domstolenes økonomi 2024-2027

 

Skal lejeretlige sager hives ud af småsagsprocessen?

Ændringen sker på baggrund af en anbefaling fra Retsplejerådet.

Det er dog værd at notere sig præcis hvad Retsplejerådet anbefaler. De vil netop gøre muligheden for at undgå småsagsprocessen mere tydelig:

Uddrag fra Retsplejerådet - Katalog med anbefalinger til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i civile sager ved domstolene s. 17:

"Retsplejerådet anbefaler alligevel at justere bestemmelsen herom i retsplejelovens § 402, dels for at tydeliggøre, at sager, der angår komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål, kan løftes ud af småsagsprocessen, uanset om de drejer sig om beløb under eller over den nuværende beløbsgrænse på 50.000 kr., dels for særligt at fremhæve, at f.eks. sager om lejeretlige spørgsmål, sager hvor en forenklet sagkyndig erklæring ikke er tilstrækkelig, men hvor der er behov for et egentligt syn og skøn, og personskadesager mv. – som der med en forhøjelse af beløbsgrænsen vil blive flere af – ofte vil skulle løftes ud af småsagsprocessen."

Muligheden for at hive sager ud af småsagsprocessen - og over i den almindelige civileretlige proces - bruges i øvrigt ikke særligt ofte.

Af de ca. 20.000 småsager, der årligt behandles ved domstolene overgår kun ca. 1.000 sager eller ca. 5% til den almindelige civilretlige proces.

Måske vil det være nemmest bare at hive lejeretlige sager helt ud af småsagsprocessen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
04-12-2023l

Danmarks kedeligste juletradition?

Hvert år på den 1. december præsenteres den årlige parallelsamfundsliste.

Her får beboere at vide, om de får parallelsamfundsstemplet (ordet "ghetto" er nu skrevet ud af loven).

For nogle er det dog mere end et stempel, for de hårdest ramte, kan det medføre at boligområder skal omdannes, fx ved frasalg, nedrivning eller anden omdannelse af almene familieboliger.

Når man først får stemplet, er der ingen vej tilbage.

Selvom udviklingen vender inden omdannelsen finder sted - og man kommer af listen - så gælder kravet om, at der for fremtiden kun må være 40% almene familieboliger stadigvæk.

På parallelsamfundslisten er der kommet tre nye boligområder til: Vejleåparken i Ishøj Kommune, Skovgårdsparken i Aarhus Kommune og Motalavej i Slagelse Kommune.

På BL - Danmarks Almene Boligers hjemmeside kan du bl.a. læse om de i alt 12 boligområder, som er på listen.

Læs mere…
01-12-2023l

Intet nyt fra regerings-fronten

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

LLO til ministeren: Giv lejerne bedre vilkår!

LLO’s landsformand Helene Toxværd mødtes d. 8. september med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Budskabet fra lejerne var klart: Giv lejerne bedre vilkår, så flere lejere får en positiv og tryg oplevelse i deres hjem.

Bagtæppet for mødet var en klar LLO-holdning: Vi har brug for boligpolitisk handling, og at regeringen fokuserer skarpt på at skabe balance imellem by og land. Lige nu gør dyre huslejepriser storbyen til lukket land for mange lejere. I Danmark bor mere end to millioner mennesker til leje.

Lader vente på sig

Ministeren lyttede og dialogen var positiv. Men regeringens store boligudspil lader vente på sig...

I regeringsgrundlaget fra 14. december 2022 omtaltes ”et samlet boligpolitisk udspil”. Dette udspil er endnu ikke kommet. Det er uklart, hvornår det sker og der er heller ikke gjort plads til det i regeringens lovprogram for samlingen i 2023-24. Uanset om der lanceres et udspil i denne samling, skal vi derfor ikke forvente lovændringer før (tidligst) i slutningen af 2024.

Den eneste lejelovsændring, der fremgår af regeringens lovkatalog, er lovforslaget som skal rette på en række lovgivningsfejl i forbindelse med sammenskrivningen af lejelovgivningen (omtalt i Vi Lejere nr. 3/2023).

Læs mere…
01-12-2023l

Servicecenter Sjælland / Julen 2023

Servicecenter Sjælland holder juleferie fra den 22.12.2023 til den 10.01.2024. Begge dage inklusiv.

Servicecenteret dækker loafdelingerne: Brøndby, Hvidovre/Rødovre og Nordsjælland.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser