Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-05-2024l

PRM: LLO: Folketinget lyttede!

I sidste øjeblik har Justitsministeriet lavet et ændringsforslag, der betyder, at tusindvis af lejere undgår at skulle møde alene i en retssag, hvis de f.eks. opsiges fra deres hjem.

Årsagen er, at Justitsministeren og forligskredsen nu har besluttet at fastholde den såkaldte småsagsgrænse på 50.000 kr. for boligretssager, og altså ikke hæve den til 100.000 kr. 

Småsager er sager, hvor de stridende parter ikke har ret til advokathjælp, og hvor dommeren i stedet hjælper med at udrede sagerne, hvorefter sagens parter skal repræsentere og føre sagen selv. 

I LLO reagerede vi på dette, da en forhøjelse af beløbsgrænsen til 100.000 kr. ville betyde, at 83 % af landets lejere (private og almene) dermed ville miste retten til advokathjælp eller fri proces i sager, der kunne få endog meget alvorlige konsekvenser for deres fremtidige boligforhold. 

Dét fortalte vi Folketingets Retsudvalg og ministeren – og vores bekymring blev heldigvis taget lige præcis så alvorligt, som vi håbede på; 

Flere retsordførere tog vores bekymring videre og forslaget er nu blevet justeret, så forligskredsen fastholder småsagsgrænsen på 50.000 kr. i boligsager.  

Landsformand Helene Toxværd udtaler:

” LLO har fulgt denne sag tæt og arbejdet hårdt for at ændre forslaget og vi har ærlig talt været meget bekymrede på lejernes vegne. Netop derfor skal der lyde en stor og inderlig tak til justitsministeren og til Folketingets partier for at lytte til os i denne sag. 

Det er en utroligt vigtig justering, fordi vi ved, at mange lejere ikke selv har midler til advokathjælp, mens mange udlejere typisk har økonomien til at bruge advokater, også i (økonomisk) mindre sager, f.eks. sager der vedrører spørgsmål til under 100.000 kr. 

Ændringen er et retssamfund værdigt og det glæder os, at Folketinget på denne måde er med til at sikre, at forholdet mellem lejere og udlejere ikke gøres mere skævt end det er i dag, når udlejer og lejer mødes i retten. 

  • Så tak til ministeren og forligskredsen for at lytte!”

Læs mere…
02-05-2024l

Gratis webinar: Passer mit varmeregnskab?

På dette webinar hjælper LLO dig til at sikre, at udlejers varmeregnskab er korrekt og at du ikke bliver snydt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig her, hvis du vil have et overblik over dine forbrugsregnskaber og måske spare penge?

Indhold:

Kurset vil forsøge at give svar på fem spørgsmål:

-Skal udlejer aflevere varmeregnskab?

-Hvilke krav er der til varmeregnskabet - kan min efterregning bortfalde, hvis udlejer laver en fejl?

-Kan jeg klage, hvis jeg er uenig med udlejer, og hvordan foregår det?

-Hvad kan jeg gøre for at få en lavere varmeregning for fremtiden?

-Kan udlejer hæve min a conto betaling?

Målgruppe:

Målgruppen er lejere i privat og alment udlejningsbyggeri.

Underviser:

Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

 

Læs mere…
30-04-2024l

Nyt ministersvar fra Social- og Boligministeren

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) gennemgår reglerne for den særlige forretningsmodel som LifeX angiveligt benytter, hvor familieboliger udlejes som enkeltværelser, typisk med en høj leje til følge.

Dette sker på baggrund af et spørgsmål fra Folketingets boligudvalg efter ønske fra Sigurd Agersnap (SF).

Ministeren går ikke ind i den konkrete sag, men giver en generel gennemgang af retsstillingen.

Her er hovedpunkterne i svaret:

1️⃣ Det skal indledningsvist afgøres om forholdet er omfattet af reglerne om hoteldrift eller lejelovgivningen. Dette afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faciliteter, services, og betaling af moms.

2️⃣ Ministeren vurderer at "[...]det generelt ikke vil udgøre hoteldrift, at der til lejeforholdet er knyttet fx vask af linned, rengøring og evt. deling af forbrugsvarer."

3️⃣ At udleje værelserne i en beboelseslejlighed som enkeltværelser, kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. En lejer har dog ret til at fremleje op til halvdelen af deres boligs værelser ud.

4️⃣ Lejefastsættelsen vil være som klubværelser -og dermed følge ejendommen. Det betyder at der som udgangspunkt skal betales omkostningsbestemt leje i udlejningsejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder.

5️⃣ Hvis udlejer betinger opnåelsen af retten til at leje et værelse af, at
man samtidig indgår aftale om levering af diverse ekstra ydelser, vil det efter
omstændighederne i sig selv kunne være ulovligt (efter den såkaldte dusørregel).

På baggrund af disse pointer afslutter ministeren sit svar således:

"[...] reglerne på området sætter klare rammer, som sikrer lejerne, både i forhold til lejens størrelse, og hvilke særvilkår, som kan betinges indgået i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejere ikke overholder reglerne, er der også adgang til at få prøvet fx lejens størrelse hos huslejenævnene."

 

Læs mere…
30-04-2024l

Landssekretariatets telefon er lukket i uge 19

Landssekretariatet holder deres telefon lukket i ugen fra den 6. maj til 10. maj. Begge dage inklusiv.

Man  kan fortsat maile sekretariatet på: llo@llo.dk

Læs mere…
18-04-2024l

Lægdommernes vederlag udhulet i 23 år

Justitsministeriet/Ministry of Justice oplyser, at de først for nyligt blev bekendt med rekrutteringsproblemerne ift. boligdommere.

Det er en lidt besynderlig udtalelse, når nu en arbejdsgruppe under justitsministeriet allerede i 2016 bemærkede:

"Det er efter arbejdsgruppens opfattelse naturligt, at der i forbindelse med overvejelser om udpegningen af lægdommere i boligretten bør foretages overvejelser om deres vederlæggelse, herunder om der bør indføres særlige regler angående vederlæggelse af lægdommere i boligretten".
(Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere (2016) s. 129)

Samme år kom der en fælles henvendelse til justitsministeren fra hhv. EjendomDanmark og Lejernes Landsorganisation Danmark.

Hvis man ikke har været bekendt med udfordringen, så skyldes det ikke, at der ikke har været advarsler.
Advarslerne har nemlig været der.

Man har nok bare håbet, at lægdommerne bliver ved med at møde op selvom vederlaget er blevet udhulet i 23 år.

LLO gør i AdvokatWatch opmærksom på problemet (kræver abonnement).

Læs mere…
18-04-2024l

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Den 3. maj afvikler LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark næste gang webinaret "Nyheder i Lejeretten", hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

"Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem foråret og frem til sommerferien.

Du tilmelder dig her.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser