Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

kursusktaloget for efteråret 2022

kontakt llo@llo.dk for spørgsmål om kurser og kursusdage i 2022.


LLO Nævnskonference 

Igen i år har vi glæden af at indbyde til Nævnskonference ved professor ved juridisk Institut, Aarhus Universitet lic.jur. Hans Henrik Edlund.

Tid og sted: Lørdag den 10. september 2022 fra 09.15 til 16.00 på Comwell H. C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.

Konferencen henvender sig til øvede sagsbehandlere, huslejenævnsmedlemmer, beboerklage-nævnsmedlemmer og lægdommere ved boligretten, der ønsker at opdatere deres viden om nyere lejelovgivning, nævns- og domspraksis.

Book en plads her

Alle kursusdetaljer ses i tilmeldingslinket.


 

BEBOERREPRÆSENTATIONS-KURSUS

lørdag den 15. oktober 2022 fra kl. 9.30 til 16.00

Kurset afholdes kun fysisk. Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV

Oplægsholder: juridisk chef hos LLO Hovedstaden, Jakob Møldrup-Lakjer

Book en plads her 

Tilmelding til BR-kurset sker ved at word-blanket downloades, udfyldes og sendes til tfr@llo.dk. Der kan maks. deltage 30 personer, så hurtig tilmelding tilrådes.

Vigtigt: Kurset er målrettet beboerrepræsentanter i privat udlejningsbyggeri.

Kurset omhandler:

•    Vigtige områder af lejelovgivningen (huslejefastsættelse, vedligeholdelse/forbedringer, modernisering ved genudlejning, mangler i lejemålet/ejendom m.m.).

•    Beboerrepræsentationens rettigheder og beboerrepræsentanternes rolle ved syn ved ind - og fraflytning samt i forhandlingerne/orienteringsmøder om budgetter og vedligeholdelsesregnskaber m.m. vil blive gennemgået.

  • Bekendtgørelsen om beboerrepræsentation.

Det er muligt for tidligere kursusdeltagere at tilmelde sig med henblik på repetition.

Læs hele kursusbeskrivelsen her


Rådgiveruddannelsen efterår 2022

6 kurser i Digital Rådgiveruddannelse.

Afvikles i august, september og oktober 2022 samt 2 delkurser i november 2022

De 6 kurser: Book en plads her

Tid og sted: Alle kursusdeltaljer ses i tilmeldinglinket.

Her vil vi vil give en introduktion til de dele af lejeretten, som vi oftest skal rådgive vores medlemmer om.

Kurset henvender sig primært til nye sagsbehandlere og til folk, der gerne vil vide hvad sagsbehandlingen indebærer. Kurset kan også bruges af andre interesserede, fx. Lægdommere eller huslejenævnsmedlemmer som ønsker at få sin viden holdt ved lige eller opdateret

Deltagerne behøver dog ikke at have noget kendskab til lejeret på forhånd.

 


 

De 2 delkurser: Book del 1. og del 2.

Tid og sted: Alle kursusdeltaljer ses i tilmeldinglinket.

Bemærk, at dette kun er tilmelding til deltagelse i del 1 og del 2.

 


Nyheder i lejeretten - efterår 2022

LLO fortsætter de månedlige morgenkurser, Nyheder i Lejeretten, gennem efterår og vinter 2022.

Chefjurist Anders Svendsen vil gennemgå ny praksis på det lejeretlige område og analysere dens betydning for LLO´s rådgivning, afgørelser mv.

Målgruppe: Sagsbehandlere, nævnsmedlemmer, advokater og frivillige.

Book en plads her

Tid og sted: Alle kursusdetaljer ses i tilmeldingslinket.

 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser