Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

12-10-2021

Boligudspil med socialt ansvar

Regeringens boligudspil ”Tættere på II – Byer med plads til alle” har det helt rigtige fokus på almene boliger, blandede byer, hvor folk rent faktisk har råd til at bo. 

I LLO glæder vi os over udspillet, glæder os over en boligpolitik hvor boliger ikke blot anses som en handelsvare, men som noget, helt almindelige mennesker skal kunne leve og bo i. 

Læs mere…
07-10-2021

LLO Hovedstaden skifter sagssystem – derfor holder vi lukket i uge 43

I LLO Hovedstaden opretter vi hvert år 3.000 sager, hvor vi repræsenterer medlemmer over deres udlejer eller ved en sag i et nævn. Det kræver god teknik at holde styr på sagerne, hvor der er mange frister, der skal overholdes.

Derfor har vi anskaffet et nyt sagssystem til afløsning for det gamle, som er modent til udskfitning. I uge 43 holder vi lukket for at overføre sager fra det gamle til det nye system og alle medarbejdere er med i processen. Vi har lukket for telefonrådgivning og for personlige møder, men har du en akut situation, så send os en mail på info@lloh.dk – så kontakter vi dig.

Vi beklager ulejligheden – som desværre er uundgåelig.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
07-10-2021

LLO´s Kongres 2021: Nyt og større Forretningsudvalg

På LLO´s netop overståede kongres, som blev afhold den 2 & 3 oktober 2021, blev der nedsat nye tillidsvalgsposter.

Kongressen stemte igennem, at man igen går tilbage til kun at have en enkelt næstformand, efter man de seneste to kongresperioder har haft i alt to næstformænd. I stedet bliver forretningsudvalget besat af i alt syv medlemmer, så det udgøres af en formand, en næstformand og fem medlemmer.

Forretningsudvalgets medlemmer blev valgt ved et såkaldt ”fredsvalg”, da der ikke var kandidater ud over det allerede fastsatte antal pladser.

 

Det nye forretningsudvalg

Forretningsudvalget består i den nye kongresperiode af følgende personer:

Formand: Helene Toxværd, Landsformand

Næstformand: Lars Dohn, LLO Herning

FU-medlem: Bente Lomborg, LLO Silkeborg

FU-medlem: Peter Larsen, LLO Hvidovre/Rødovre

FU-medlem: Sigrun Mønnike-Hald, LLO Aalborg

FU-medlem: Birger Thamsen, LLO Hovedstaden

FU-medlem: Birte Friis Gerstoft, LLO Hovedstaden.

 

Suppleanter (indtræder i prioriteret rækkefølge):

Suppleant, Karen Moustgaard, LLO Hovedstaden

Suppleant, Louise Elling Hansen, LLO Hovedstaden

Suppleant, Hans K. Agerup, LLO Herning

Suppleant, Niels Kristian Hansen, LLO Birkerød

Suppleant, Arne Edelhard, LLO Hovedstaden

 

Krtiske revisorer

Desuden blev der foretaget valg til kritiske revisorer. Her blev valgt:

Ordinært medlem, Jesper Larsen, LLO Hovedstaden

Ordinært medlem, Peter Andersen, LLO Hovedstaden

Suppleant, Marcus Larsen, LLO Aalborg

Suppleant, Robert Schæbel, LLO Hovedstaden

 

Som autoriseret revisor blev Revisionsinstituttet genvalgt.

Læs mere…
05-10-2021

5. oktober: Lejernes internationale kampdag

I dag er det lejernes internatioanle kampdag.

IUT - INTERNATIONAL UNION OF TENANTS, hvor LLO sidder i bestyrelsen, har under temaet: ”Covid recovery, climate, and construction”, produceret en fin video, hvor de opsummerer nuværende problematikker og fremtidige tiltag til gavn for lejerne. https://www.youtube.com/watch?v=XmXJbub4tX0

Man kan læse en kort pressemeddelelse her: https://www.iut.nu/.../theme-of-international-tenants.../

Læs mere…
04-10-2021

Kongresudtalelse, LLO´s ordinære kongres 2021

Kongresudtalelsen fra LLO´s ordinære kongres afholdt den 2 og 3 oktober 2021

Læs mere…
16-09-2021

Ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster.

Jernbanegade 42 Nykøbing Falster kl. 17

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af kontingent for nye medlemmer
  4. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes der ske tilmelding på info@llonykoebingf.dk senest d. 25. september 2021.

 

Vel mødt.

Læs mere…
01-09-2021

Generalforsmaling LLO Herning

Der indkaldes til generalforsamling i LLO Herning tirsdag d. 21. september 2021 kl. 18.30  i lokale 2.04 i Huset No7, Nørregade 7, 7400 Herning.

Parkering på Nørregades p – plads eller i p – kælderen samme sted.

Læs mere…
30-08-2021

Servicekontoret Aarhus søger frivillig Stud.jur/HA.(jur.)

Stud.jur/HA(jur.) søges til medlemsrådgivning hos LLO-Servicekontoret

Mangler du et studierelevant og meget fleksibelt frivilligt arbejde? Har du lyst til at bruge din faglighed til at hjælpe mennesker der har brug for det - og samtidig få noget ekstra til CV'et?

Søg stillingen her: https://frivilligjob.dk/job/119809/aarhus-c-stud-jur-ha-jur-soges-til-medlemsradgivning-hos-llo-servicekontoret

 

 
 
Læs mere…
30-08-2021

Servicekontoret i Aarhus søger frivillig administrativ medarbejder!

Aarhus C: Administrativ medarbejder (evt. med juridisk baggrund) søges

Er du ordensmenneske? Brænder du for administration og god service? Er du evt. førsteårsstuderende på jura eller HA(jur.)?

 

Søg her: https://frivilligjob.dk/job/119810/aarhus-c-administrativ-medarbejder-evt-med-juridisk-baggrund-soges

Læs mere…
23-08-2021

Generalforsamling i LLO Holstebro

 

Generalforsamling i  Lejernes  LO  -  Holstebro

Onsdag  d. 22. septb.  2021  kl.  19.00, Fredericiagade  27, 7500  Holstebro ( HK - huset ) .

 

                                  D A G S O R D E N :

1. Velkomst

2.  Valg  af  dirigent

3.  Valg  af  referent

4.  Beretning

5.  Regnskab

6.  Indkomne  forslag

7.  Kontingent

8.  V A L G

a)  Kasserer

 b)  2  bestyrelsesmedlemmer

c)  2  bestyrelsessuppleanter

d)  Yderligere  1  revisor

e)  2  revisorsuppleanter

f)   3  delegerede  til  Ekstraordinær

                                        

Regionsgeneralforsamling  2021

g)  2  delegerede  til  LLO-DK`s  ordinære  Kongres  2021

9.  EVT.

 

Forslag  skal  være  LLO-AFD.  i  hænde  senest

d. 8. septb. 2021  enten  på :  LLO  v / O. Schunck,

Heimdalsparken  88  sth, 7500  Holstebro  eller til :

llo.holstebro@mail.dk

-  Forsynet  med  forslagsstillers  underskrift .

 

AFD.  er  vært  ved  lidt  tørt  &  vådt .

Vel  mødt  ons. d.  22. septb.  2021 !

 

Bestyrelsen

 

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser