Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-04-2022

Beboere så deres ejendom foreslået som daginstitution

Et debatindlæg af foreningen Bedre Børneliv i Lyngby Taarbæk Kommune, satte kort før påske en skræk i livet hos en række beboere, som er lejere i en ejendom ejet af kommunen, som kommunen har sat til salg.

I debatindlægget foreslår foreningen Bedre Børneliv, at ejendommen omdannes til børneinstitution, hvilket fik lejerne på banen, da de hverken er blevet inviteret ind i debatten eller er blevet orienteret om de mulige planer.
Tilbage står spørgsmålet: kan man sådan uden videre tvangsflytte og genhuse en række lejere?
 
Det Grønne Område har stillet følgende spørgsmål til LLO: Kan kommunen bruge bygningerne til dagtilbud, hvis man ønsker det?
 
“Det er en helt almindelig lejekontrakt, så lejere er stillet på samme måde ved en ny udlejer. De kan som udgangspunkt ikke opsiges af udlejer, så lejerne har krav på at blive boende. Man kan ikke sige lejere op, fordi man vil have andre lejere ind,” siger chefjurist ved Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, efter Det Grønne Område bad ham gennemgå Anne Martinsens lejekontrakt.
“Først skal de spørge sig selv, om det er en god idé. Man kan godt foretage store ombygninger af ejendomme, herunder nedrivning af boligen, men så skal man stille erstatningsboliger til rådighed og have kommunalbestyrelsens tilladelse til at nedlægge en bolig. Men det er ikke noget, vi normalt ser. Det er noget, som vil kunne ende i en retssag om, hvorvidt man har lov til det eller ej. For lejere kan protestere. Det er ikke nemt, særligt ikke hvis lejerne ikke accepterer det. Og det er bestemt ikke nogen hurtig løsning,” siger Anders Svendsen.
 
Konklusion: Lejerne er heldigvis beskyttet af lejeloven, hvilket debattøren nok skulle have sat sig ind i, inden debatindlægget blev publiceret.
 
Læs mere…
25-03-2022

Demonstration for 6 års huslejestop i 200 tyske byer

 

Den 26 og 27 marts afholdes der demonstrationer for 6 års fastfrysning af de tyske huslejer. Der lægges op til demonstrationer i 200 tyske byer.

På "Boligaktionens dag" gøres folk fra hele Europa opmærksom på den ekstremt vanskelige situation på lejemarkedet. Den landsdækkende Husleje Stop-kampagne deltager også i protesterne i weekenden 26. og 27. marts. Her sendes bl.a. en oppustelig, fire meter høj ”lejefrysehånd” på tværs af den tyske republik. 

Hånden stopper bl.a. i München, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen og Bochum.

”Hånden rejser hen, hvor folk er fortvivlede, fordi de næsten ikke kan trække vejret på grund af den stadigt stigende husleje. Politikerne skal bryde denne spiral,” siger Matthias Weinzierl, talsmand for Rent Stop-kampagnen. 

 

Hvordan hjælper man lejere? 

En første foranstaltning, der kan gennemføres hurtigt, ville være et landsdækkende lejestop. Når boligmarkederne er meget stramme, er huslejestigninger i eksisterende ejendomme slet ikke mulige efter kampagnekonceptet i en begrænset periode på seks år. 

På noget mindre spændte markeder tillades en maksimal huslejestigning på seks procent på tre år, forudsat at den hidtil betalte leje ikke overstiger den lokale sammenligningsleje. For de resterende arealer bør huslejen højst have lov til at stige med ti procent på tre år.

Den landsdækkende kampagne for at stoppe lejestigningerne fortsætter ud over foråret. De aktive på lejeboligområdet vil igen netværke ved det andet landsdækkende huslejestopmøde: den 22. til 24. april i Bochum. 

Mere information kommer snart på www.mietenstopp.de

Læs mere…
15-03-2022

LLO: Lejere betaler dobbelt for stigende varmepriser

Netop nu så stiger nettoprisindekset som følge af de stigende energipriser. Danmarks statistik meddeler at forbrugerpriserne har oplevet de største stigninger i 30 år.

Det rammer visse lejere dobbelt: både som huslejestigninger og som højere varmeregninger.

Læs mere…
11-03-2022

Sammenskrivningen: Pas på! Djævlen ligger i detaljen

"Ifølge chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation (LLO) har formålet været, at ændringen er rent teknisk, og at du som lejer ikke mærker noget til det.

Der skal dog ikke pilles meget ved de juridiske papirer, før der reelt er hul til en ny tolkning.

- Djævlen ligger i detaljen, som Anders Svendsen udtrykker det.

Loven medfører nemlig ifølge LLO tvivl om, hvor høj husleje udlejere i mindre udlejningsejendomme må opkræve. Og Folketinget lægger op til, at det må afgøres af domstolene.

- Det er en potentiel forringelse for lejerne, fordi man efter vores mening kan risikere at tabe sin sag ved domstolene."

Læs artikel fra Avisen.dk her

Læs artikel fra Vi Lejere

Læs mere…
01-03-2022

Ny lejelov vedtaget

Folketinget vedtog d. 1. marts 2022 forslaget til ny lejelov.

Der er ikke med loven lagt op til ændringer til fordel for lejer eller udlejer. Det er derfor ikke meningen at du som lejer kommer til at mærke noget til ændringerne.

Under processen med denne lejelov har LLO afgivet flere høringssvar, deltaget i en eksperthøring, haft utallige møder med politikere og haft foretræde for Folketingets boligudvalg.

Der har under behandlingen været et par knaster, særligt spørgsmålet om hvad der må tages i husleje for mindre ejendomme, konkret om huslejen må sættes lige så højt som ved den nuværende boligreguleringslovs § 5, stk. 2. LLO (og flere af folketingets partier) har haft mange sværdslag med ministeriet om spørgsmålet.

Udfaldet på 5,2-spørgsmålet er blevet, at man lader det være op til domstolene at afgøre spørgsmålet. Dette må ses som et ”uafgjort” resultat. Vi ville selvfølgeligt helst have ”vundet” og dermed sikret lejerne imod store lejestigninger, men nu må kampen i stedet tages juridisk. Flere juridiske professorer støtter i forvejen LLO’s fortolkning af spørgsmålet, så vi føler, at vi står stærkt til denne kommende kamp.

Udover sammenskrivningen blev der vedtaget lovændringer for at sikre fremlejetagere bedre imod fremlejegivere. LLO har afgivet høringssvar 

Lovændringen kommer til at få stor betydning for sagsbehandlere, huslejenævn m.v. da lovene kommer til at få nye paragrafnumre. LLO vil afholde et særligt kursus herom. Dette sker fredag den 4. marts 2022

Du kan læse LLO’s høringssvar på LLO.dk 

Læs mere…
15-02-2022

Bor du til leje? Deltag i vores spørgeundersøgelse: Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv

Lejernes Landsorganisation samarbejder med EjendomDanmark i det toårige projekt "Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv", som EjendomDanmark har igangsat i samarbejde med PwC, Rambøll og BUILD med opbakning fra en lang række af ejendomsbranchens aktører. 

 

Det er vigtigt og afgørende at få dit input med.

Benyt dette link til at besvare spørgeskemaet

 

Baggrund for projektet

Ejendomsbranchen oplever, som mange andre brancher, en digital transformation. For at udnytte det store digitaliseringspotentiale er der behov for at digitale løsninger omdannes til praktiske værktøjer, der kan understøtte hverdagen hos lejere, ejere, administratorer og virksomheder.

En øget digitalisering i ejendomsbranchen kan desuden medvirke til en mere bæredygtig retning. Ejendomme står for ca. 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Her vil digitale løsninger og ny teknologi, der blandt andet kan give en bedre energistyring, være afgørende i målet om at sænke det samlede danske C02-nivaeu. 

Læs mere…
15-02-2022

Ny dato for Beboerrepræsentationskursus

I Vi Lejere nr. 1. 2022  fremgår det, at vi afholder Beboerepræsentationskursus lørdag den 19. marts 2022.

Denne dato må vi desværre ændre til lørdag den 2. april 2022.

Vi beklager naturligvis, at rettelsen ikke nåede med i Vi Lejere nr. 1/2022.

NB: Invitation udsendes i uge 8. 

Læs mere…
12-02-2022

Ny aftale om varmecheck

Regeringen (Socialdemokratiet), SF, Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne har i går indgået en aftale om målrettet varmecheck og udfasning af gasfyr.

Varmechecken er en engangsudbetaling på cirka 3.750 kroner og udbetales til cirka 320.000 husstande med en indtægt på under 550.000 (598.000 før AM-bidrag) kroner om året.

Målgruppen omfatter:

- Husstande, der opvarmes af gasfyr.

- Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.

- Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

- Checken udbetales automatisk uden ansøgning.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

LLO er glade for, at der bliver givet ekstra hjælp og at hjælpen gives direkte til de berettede lejere uden ansøgning.

Vi følger udformningen af reglerne tæt, så vi kan sikre, at de foregår efter hensigten.

Husk at du måske også kan få hjælp til varmeregningen ud over den aftale, der netop er indgået, hvis du er på folkepension eller førtidspension. Det kræver dog en ansøgning. Læs mere i seneste nummer af Vi Lejere: https://www.vi-lejere.dk/artikler/posts/se-hvor-meget-du-kan-fa-i-varmetillaeg/

Du kan læse mere om aftalen på Klimaministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/feb/aftale-om-maalrettet-varmecheck-og-udfasning-af-sort-varme

Læs mere…
11-02-2022

Leder: Alt handler om penge - så mange som muligt

Store pengetanke spekulerer fortsat i lejeboliger, der ses som givtige investeringsobjekter.

I LLO's medlemsblad, Vi Lejere nr. 1. 2022, har vores landsformand, Helene Toxværd, sædvanen tro skrevet bladets leder - en skarp en af slagsen.

Her italesættes ovenstående problem - og rækkes ud efter lejere, som bor i §5, stk. 2 moderniserede lejemål, som ønsker deres husleje prøvet.

I må gerne kontakte LLO, så vi kan hjælpe med at tage sagen i huslejenævnet.

Kontakt: llo@llo.dk

Lederen læses her

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser