Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-08-2016

To næstformænd i LLO

Lejernes LO har for første gang i historien to næstformænd efter en lovændring på den seneste kongres. Den ene er tidligere chef i DSB og firmaidrætsmand. Den anden skolelærer og tidligere Folketingsmedlem.

De to næstformænd er henholdvis Poul Munk og Lars Dohn. De er begge jyder og udgør nu sammen med landsformand Helene Toxværd og tre andre forretningsudvalgsmedlemmer organisationens ledelse.

Læs mere…
10-08-2016

Billige boliger forsvinder: Nu 11.600 kr. for 70 kvm

De betalelige boliger i København og på Frederiksberg forsvinder med raketfart. Derfor er det nødvendigt med indgreb, hvis Hovedstaden ikke skal ende som London uden plads til mennesker med almindelige indtægter. Det mener formanden for LLO i Hovedstaden, Helene Toxværd. Hun foreslår tre nødvendige greb for at modvirke tendensen:

”For det første skal vi have standset muligheden for at få et afkast på op mod 25 pct. ved at spekulationsmodernisere de gamle, private udlejningsboliger.

Så skal vi have fat i de nybyggede boliger. For i dag er der slet ingen regulering af lejen i ejendomme opført efter 1991. Og vi er altså nu helt oppe på 2.000 kr. pr. kvadratmeter i årlig leje i ganske almindeligt byggeri. Det svarer til, at man betaler 11.666 kr. pr. måned i ren husleje for en treværelses lejlighed på 70 kvadratmeter. Og så skal vi – som det tredje punkt - have mere gang i det almene byggeri”.

Læs mere…
10-08-2016

Statsminister-datter fik den laveste husleje

Statsminister Lars Løkke Rasmussens datter, Lisa, er - helt uden at røre en finger - blevet et for-billede for lejere i Midtjylland, der plages af høje huslejer. Den 20-årige studerende har nemlig fået en lejlighed til kun 3.000 kr. pr. måned lige ved Banegården i Herning. Problemet er bare, om der er andre end Lisa Larsdottir Løkke Rasmussen, der er dygtige nok til at overbevise Hernings største udlejer, Jacobsen Group, om, at deres husleje kun skal være 3.000 kr. pr. måned. Alle andre 59 lejere i ejendommen betaler nemlig væsentlig mere end de 3.000 kr., svarende til 679 kr. årligt pr. kvm. for de 53 kvm., lejligheden rummer. Helt præcist betaler 30 andre lejere af lejligheder på 53 kvm. fra 4.196 kr. pr. måned til 4.955 kr. pr. måned plus aconto bidrag. Med andre ord: fra 40 pct. til 65 pct. mere. I ejendommen er der to mindre lejligheder end statsministerdatterens. De er på 44 kvm. men her betaler lejerne 3.875 kr. pr. måned, svarende til en årlig kvadratmeterpris på 1057 kr.

I LLO understreger man, at den lave husleje er helt lovlig og en aktivist siger: ”Godt gået, Lisa! Bare der var flere af din slags til at forhandle huslejen ned i Herning”.

Læs mere…
10-08-2016

Fremtiden for lejerne: Flere skal dele og flere må vente

Boligmanglen vil stige med 75.000 boliger i de kommende fire år.  I år 2020 vil vi mangle 300.000 boliger, hvis alle par og enlige over 20 år skal have deres egen lejlighed, skriver Lejernes LO’s chef-økonom i bladet Vi Lejere. Han siger, at Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2016 er en ”gyser”. Den bebuder stor stigning i befolkningstallet samtidig med, at boligbyggeriet kører på lavblus. ”Hvis det forudsættes, at der - som nu - kun bygges 15.000 boliger om året, vil boligmanglen eksplodere. I 2020 vil vi mangle 304.422 boliger”, skriver han.

Læs mere…
31-05-2016

LLO-Horsens: Udlejer-direktør kaster snavs på lejerne

Horsens den 31.maj 2016

Efter 1 ½ års betænkningstid har Datatilsynet pålagt Lejernes LO i Horsens at fjerne en liste fra hjemmesiden med på en række ejendomme, som er ramt eller har været ramt af skimmelsvamp og hvor der er givet påbud fra kommunens side.

”Det har vi efterkommet”, siger formanden, James Arbøl. Han forsikrer samtidig, at kampen mod skimmelsvamp fortsætter. 

Og så beskylder han direktøren i udlejernes forening, Torben Christensen, for at ”fremture”.

”Direktøren for Ejendomsforeningen Danmark kører i en pressemeddelelse den gamle traver af stald med, at skimmelsvamp som regel skyldes, at lejeren ikke lufter ud eller tørrer tøj i lejligheden. Ja, han siger ligefrem, at man hurtigt kan få rettet op på tingene ved at skabe den nødvendige ventilation og få gjort ordentlig rent. Han siger også, at skimmel ofte forveksles med snavs i lejemålet. Man må formode, at han mener, det er lejeren, der forveksler de to ting. Det hele er langt ude, og jeg synes, direktøren skulle melde sig ind i virkeligheden i stedet for at kaste snavs på lejerne.

Kom til Horsens og se på vores sagsbunker! Jeg giver gerne en kop kaffe! ”, siger James Arbøl.

Yderlige oplysninger kan fås hos James Arbøl – Telefon75 62 66 00

Læs mere…
20-05-2016

Lejernes LO: lejerne bør have en reel mulighed for at erhverve den ejendom, hvori de bor til leje

Tilbudspligten til en af lejerne dannet andelsboligforening skal styrkes, sådan at lejerne har en reel mulighed for at erhverve den ejendom, hvori de bor til leje.  Grundtanken med andelsboligen skal styrkes, så lovgivningen fremmer en demokratisk boligform med høj grad af kollektiv beboer indflydelse, til en pris, hvor almindelige indkomster kan være med. 

Tilbudspligten giver i dag lejerne forkøbsret til en boligudlejningsejendom, hvis ejendommens ejer ønsker at sælge, og hvis lejerne ønsker at stifte en andelsboligforening.

Udlejernes interesseorganisation, Ejendomsforeningen Danmark, mener, at det samfundsmæssigt vil være en dårlig idé at udvide tilbudspligten. Det vil ifølge ED betyde, at endnu flere private lejeboliger vil forsvinde og blive erstattet af andelsboliger, der mere og mere kommer til at ligne ejerboliger. Samfundsmæssigt vil den bedste løsning være, at tilbudspligten afskaffes, så vi kan sikre et fortsat udbud af private lejeboliger i den professionelle udlejning.

LLO mener, at tanken bag andelsboliger er god. Andelsboligindehaveren har langt større indflydelse på sin bolig end lejeren. Det er grundlæggende godt. Desværre er andelsboligen forkrøblet af spekulative valuarvurderinger og andelsboliger er ofte noget, der omsættes på et internt lukket marked for insidere.

Det skal ændres, sådan at andelsboligen bliver et bredt tilbud til alle. Og sådan, at andelsboligen igen bliver en bolig for almindelige indkomster.

De mange muligheder for at smyge sig uden om tilbudspligten skal stoppes.  Det gælder både i den aktuelle sag, hvor en gruppe lejre blev snydt for tilbudspligtren, men også, når udlejningsejendommene for at undgå tilbudspligt opføres som ejerlejlighedsbyggeri, når en tvangsauktion stopper for tilbudspligten og når interne koncernoverdragelser hindre tilbudspligten.

LLO foreslår, at tilbudspligten udvides ved at almene boligorganisationer kan erhverve ejendommen, såfremt et flertal af lejerne i ejendommen ønsker det. Det vil sikre ens og ligeværdige vilkår for alle beboere i bebyggelsen, beboernes indflydelse og beboerdemokratiet, en lige adgang, samtidigt med at lejerne sikres mod spekulative tab.

ED's samfundssind kan ligge på et lille sted. ED er desværre ude i et simpelt forsvar for en øget spekulation i lejernes bovilkår. ED ønsker, at de ældre private udlejningsboliger forbliver privatejede lejeboliger, sådan at udlejerne forsat kan profitere af den høje markedslignende leje, som man opnår ved en gennemgribende moderniseringer ved genudlejning.

Læs mere…
17-05-2016

LLO’s landsformand: Sæt loft over lejen i nybyggeriet

Lejernes Landsorganisation vil have sat loft over lejen i nybyggeriet på grund af ekstremt høje huslejer, især i storbyerne. ”Vi har brug for et opgør med den situation, der er i de store byer, nemlig at alle nyopførte, private udlejningsboliger er helt uden for huslejeregulering”, skriver landsformand Helene Toxværd i en leder i bladet Vi Lejere. ”I nybyggede boliger (dvs. boliger opført efter 1991), er der slet ingen begrænsning på lejens størrelse.

Den helt fri leje betyder ikke – som vi ellers får at vide af de mest forhærdede markedsøkonomer - at der så opføres boliger til alle, der har behov (og som kan skaffe sig arbejde og betale skat i byerne). Det betyder i stedet, at huslejen stiger eksplosivt og at boligforbruget falder, altså at boligerne bliver så dyre, at vi rykker meget tættere sammen i dem, hvis vi kan få fat i dem. 

LLO har tidligere dokumenteret, at bolignøden betyder, at man nu i København betaler helt op til 2.200 kr. pr. kvadratmeter pr. år i husleje og at afkastet på at modernisere gamle boliger også er tårnhøjt. Dermed tillader samfundet, at developere og spekulanter scorer enorme gevinster på bolignøden. Derfor må vi have indført reel regulering i alt udlejningsbyggeri – altså loft over huslejen. Også i nybyggeri”. 

(Side 2)

                                      

                                                               

Læs mere…
17-05-2016

De store pensionskasser udnytter boligmanglen

For nylig kom en ung mand ind i medlemsrådgivningen i LLO Hovedstaden. Han fortalte, at han havde lejet en lejlighed af en større pensionskasse, men at han altså syntes lejen var meget dyr – og spurgte, om LLO ikke kunne gøre noget ved det? Den unge mand betalte 1.609 kr. pr. kvadratmeter pr. år – eller 7.000 kr. om måneden + 900 kr. i forbrug – for en helt almindelig to-værelses på Østerbro. 

Under den sag, der fulgte i huslejenævnet, fremgik det, at pensionskassen havde brugt 240.000 kr. på at sætte boligen i stand, alt inklusive, dvs. også vedligeholdelse - og at der for denne udgift beregnedes en lejeforhøjelse på ikke mindre end 50.523 kr., svarende til et afkast på 23,5 % af investeringen. Huslejenævnet satte dog siden afkastet ned til 12 pct.

Denne historie er på ingen måde enkeltstående. I København udlejes næsten alle lejligheder efter boligreguleringslovens § 5, stk.2 - med samme store afkast til udlejer - mange af dem pensionskasser.

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, siger: ”Hvis vi skal have en privat udlejningssektor i København, der kommer andre end udlejerne til gode, så må Folketinget træde i karakter og afskaffe boligreguleringslovens § 5, stk. 2 – den såkaldte moderniseringsparagraf”. 

(Side 3)

                                                               

Læs mere…
17-05-2016

Deres ny udlejer bød på middag, kom med julegaver og millioner til renovering

Der er mange måder at være udlejer på. I København blev beboerne i en ejendom ved søerne glædeligt overrasket. De havde selv forsøgt at overtage deres ejendom, da den skulle sælges, men måtte opgive at skaffe pengene. Nu stod de så med navnet på deres nye udlejer. Men hvad ville han med ejendommen og de 15 lejemål på dosseringen og i baghuset i Wesselsgade? I dag kender de svaret. Først bød han på middag med vin og kaffe, senere kom der julegaver til alle, men først og fremmest: millioner til renovering af det gamle hus fra 1855.

(Side 12+13)

 

Læs mere…
17-05-2016

LLO ærgrer sig: Ingen lovændringer om skimmelsvamp

”Ministeren vil ikke ændre loven, kun forbedre vejledningen”, siger LLO’s landsformand Helene Toxværd om den kortlægning af problemer i sagsbehandlingen af skimmelsvamp, som regeringen nu har afsluttet. Arbejdet med kortlægningen blev sat i gang i den daværende SR-regerings tid. Nu er det så V-regeringens minister for boliger, Inger Støjberg, der har afsluttet arbejdet.

Men LLO er langtfra tilfreds med den måde, arbejdet er blevet afsluttet på. LLO stillede tre helt konkrete lovforslag, som ministeren ikke har taget til sig. Ministeriet anbefaler blot, at hver enkelt kommune udarbejder faste interne procedurer for kommunens administration af skimmelsvampsager. Herunder procedurer der sikrer, at en ejendom ramt af skimmelsvamp ikke udlejes igen, før der er gennemført en udbedring af skaderne.  ”Det er ærgerligt, at ministeren og regeringen ikke tog vores forslag til sig”, siger Helene Toxværd, ”for det betyder, at vi gang på gang vil løbe panden mod en mur, når vi vil hjælpe lejerne. ”

(Side 22+23)

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser